Wynagrodzenie

Zasady współpracy każdorazowo są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, przy czym wynagrodzenie może być kształtowane według trzech modeli:

 1. Wynagrodzenie ryczałtowe:
  • miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi,
  • jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę np. sporządzenie opinii prawnej, negocjacje handlowe, prowadzenie sprawy przed sądem, przed prokuraturą lub organem administracyjnym (zakres czynności objętych jednorazowym wynagrodzeniem ryczałtowym jest ustalany indywidualnie z każdym klientem).
 2. Wynagrodzenie godzinowe:
  • wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (stawki ustalane indywidualnie z Klientem).
 3. Wynagrodzenie mieszane:
  • wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące ustalony z klientem zakres czynności oraz wynagrodzenie godzinowe, obejmujące zakres czynności nieobjętych ryczałtem.

Wyślij zapytanie o ofertę