Adwokat Justyna Teodorczyk

adwokat-justyna-teodorczykCzłonek Izby Adwokackiej w Szczecinie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie aplikację adwokacką pod patronatem Mecenasa Andrzeja Preissa.

Specjalista w dochodzeniu odszkodowań oraz w zakresie spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych. Już w trakcie aplikacji wyspecjalizowała się w ww. dziedzinie, prowadząc sprawy jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku polskim.

Obsługuje podmioty gospodarcze. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek, w tym także podmiotów z udziałem środków publicznych. W zakresie prawa gospodarczego specjalizuje się w sporządzaniu kontraktów i dochodzeniu powstałych na ich tle roszczeń.

 

Praktyk
Praktyk w zakresie prawa upadłościowego. Reprezentuje podmioty gospodarcze (dłużników oraz wierzycieli) w sprawach w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a następnie w postępowaniu upadłościowym, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Udziela konsultacji z zakresu prawa upadłościowego syndykom, nadzorcom sądowym i zarządcom.
Obsługa prawna stowarzyszeń
Prowadzi obsługę prawną stowarzyszeń działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Specjalizuje się w zakładaniu stowarzyszeń, sporządzaniu ich statutów, a także pomocy prawnej w uzyskiwaniu przez stowarzyszenia statusu organizacji pożytku publicznego. W latach 2006 – 2014 Mecenas Justyna Teodorczyk była skarbnikiem działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio”. Członkostwo w Stowarzyszeniu zaowocowało doświadczeniem w zakresie znajomości zasad funkcjonowania tego typu podmiotów i stało się impulsem do obsługi prawnej innych stowarzyszeń działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Szkoleniowiec
Głównie z zakresu prawa administracyjnego. dla osób przygotowujących się do egzaminu na urzędnika mianowanego służby cywilnej (m.in. dla pracowników Urzędu Morskiego i Izby Skarbowej).
Wykładowca
Wykładowca na szkoleniach Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz autorka kilku publikacji poświęconej tej tematyce.
Zainteresowania
Jej zainteresowania zawodowe to ubezpieczenia majątkowe, prawo cywilne i prawo gospodarcze, w tym prawo upadłościowe.
Wybrane doświadczenia zawodowe

  • prowadzenie spraw sądowych jednego z największych towarzystw ubezpieczeniowych na rynku polskim,
  • prowadzenie spraw sądowych dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przed sądami upadłościowymi,
  • sporządzanie kontraktów handlowych oraz doradztwo prawne i reprezentacja w dochodzeniu roszczeń wynikających z kontraktów,
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych,
  • doradztwo prawne w zakresie strefy płatnego parkowania,
  • transakcje obejmujące sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa z udziałem środków publicznych,
  • zakładanie i obsługa stowarzyszeń, sporządzanie statutów, a także pomoc prawna w uzyskiwaniu przez stowarzyszenia statusu organizacji pożytku publicznego.

Autorka następujących publikacji

  1. Praktyczne aspekty weryfikacji sytuacji finansowej klientów studenckich poradni prawnych (współautor Przemysław Mijal) [w:] „Klinika Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych” Nr 3 (7)/2007, Warszawa 2007, red. Julia Kulczyńska, Michał Królikowski (rec. Prof. Eleonora Zielińska) s. 3-8;
  2. Zasady ustalania stanu faktycznego sprawy jako elementu warunkującego właściwe udzielanie porady – aspekty praktyczne [w:] „Klinika Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych” Nr 4 (8)/2008, Warszawa 2008, red. Julia Kulczyńska, Michał Królikowski (dr Michał Królikowski) s. 8-13;
  3. Studencka Poradnia Prawna Zbiór Kazusów, redakcja wraz z Martą Chmielewską, Joanną Dudą, Kaliną Gomułą, Grzegorzem Piasecznym oraz opracowanie rozdziałów II i IX, Uniwersytet Szczeciński, Studencka Poradnia Prawna przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej „Ius et Ratio” w Szczecinie, Szczecin 2008, ss. 223.

Partnerzy

W przygotowaniu…